Træning med målsætning og resultater

Træning kræver planlægning 

Et veltilrettelagt træningsprogram skaber resultater – såvel fysisk, som mentalt. Det forudsætter dog lige dele motivation, struktur og handling for, at træning kan resulterer i en fremgang. I Active Consulting er vi bevidste om denne balance. Derfor definerer vi sammen med kunden en motiverende målsætning, og tager højde for logistiske udfordringer med travlhed og varierende muligheder. Vi arbejder med cyklen som redskab til at opnå øget styrke, cardio og smidighed. På den måde ændrer vi vaner og får indarbejdet kontinuitet ind i din træningsrytme.   

Træning handler om at se muligheder

Vi hører ofte historier om, at der ikke er tid til træning, eller om personer, der finder træningen stressende eller udmattende. Såvel fysisk, som psykisk, kan dette være en nedslående erkendelse. Vi kender effekterne af fysisk inaktivitet – vægtforøgelse, ryg- og nakkeproblemer og manglende mentalt frirum. Derfor arbejder vi i Active Consulting med konceptet work – life – training balance. Vores filosofi er, at træningen er et bærende element til at opnå overskud på andre områder af livet – eksempelvis på din arbejdsplads og i dit privatliv. Vi indarbejder en træningsplan med hensynstagen til dine behov, hvor små tidsrum udnyttes. Eksempelvis cykling til og fra arbejde. Denne ‘døde’ tid skaber mulighed for fysisk aktivitet og kan skabe store forbedringer, hvis intervaltræning indarbejdes.

Proces afgørende for fremgang

En af de største myter indenfor træning er, at alt træning er godt. Vi ser ofte individer, der har undervurderet nødvendigheden af restitution, mistet modet grundet tidspres, vægtforøgelse, eller fået skader pga. overtræning. Herved skabes vanemønstre, der opstiller negative fortællinger om træning. Træning kræver kontinuitet, intensitet og restitution. Et sammenhængende mønster, der skal tilrettelægges sammen med førnævnte work – life – training balance. Dette kræver en overordnet plan, og det er denne plan, som Active Consulting tager ansvar for. Og så er det vigtigt at pointere, at træningen skal være et positivt rum i ens liv og ikke en dårlig samvittighed. Derfor er det vigtigt at skabe gode oplevelser med træningen.

Active Consulting arbejder med test, målsætninger og resultatet

I Active Consulting arbejder vi kvantitativt med test og målinger. Dette understøttes af rådgivning og træning på individuelt-, gruppe- og virksomhedsniveau. Det er sammenspillet med målbare data og nærværende rådgivning, der samlet set understøtter en god proces, hvor udsving korrigeres og motivationen holdes oppe. Resultater skaber objektive målsætninger, som kan være motiverende at følge, for såvel virksomhed og individ.

træning

Træning handler om sammenspil mellem individ og virksomhed

Fra forskning ved vi, at fælles initiativer på arbejdspladsen, skaber sammenhold og mening. Erfaringsmæssigt er der desuden belæg for, at træningen er en god investering for at opnå sunde medarbejdere og styrke fællesskabet. I Active Consulting er vi meget bevidste herom – det er derfor vi leverer forløb, der både inkluderer 1) virksomhedens kultur, 2) medarbejdernes motivation, 3) logistiske og praktiske udfordringer og muligheder for træning. Det er på baggrund af disse tre faktorer, at træning bliver en dynamisk faktor i din virksomhed, med personlig og fælles vinding.