Sundhed og Strategi – hvorfor og hvordan?

Har din virksomhed en sundhedsafdeling? Et sportshold? Taler I om vigtigheden af jeres sundhedsfaglige profil i HR-afdelingen? Taler I om den i hverdagen? Har I tænkt på, om det kunne indarbejdes som et strategisk værktøj? Mit gæt er, at du kan svare ja til et af de fire første spørgsmål, måske endda alle fire, hvorimod det sidste er noget mere kompliceret. Det kræver en strategisk persona-indsigt i organisationens kultur og identitet og ligeså vigtigt, indsigt i hvordan det formidles i overensstemmelse med den eksterne kultur og identitet.

Det kan virke som en uhåndgribelig ressourceinvestering, så selvom virksomheder er drevet af medarbejdernes og virksomheders sundhed, er der ikke mange virksomheder der benytter deres sundhedsinvestering som et strategisk værktøj. En investering der ellers kan være et led i værdiskabende content, hvis man forstår og formår at gøre den håndgribelig både internt og eksternt.

I de seneste år, har der været et øget fokus på sundhed, der er sket en kulturel bevægelse på tværs af industri, som har haft og stadig har udviklende indflydelse på forbrugeres adfærd. For virksomheder er det svært at undgå, at have fokus på sundhed, hvad enten det er som led i produktudviklingen eller i organisationen – både forbrugere og medarbejdere stiller højere krav til virksomhedernes sundhedsprofil.

Derfor er sundhedsudgifter for virksomheder også steget mærkant i løbet af de seneste år, men virksomhederne formår oftest ikke, at bruge investering til at genere værdi. Nej, sundhedsudgiften bliver en udgift der oftest glemmes i corporate strategiske rapporter eller i brand content communication. Sundhed ses som en ”ekstra gode” og ikke som en del af virksomhedens identitet, men det er dét.

Sundhedsudgifter bør være investeringer og genere værdi, som et led i virksomheders brand identitet og corporate storytelling. Problematikken ligger i, at beslutningen skal tages på ledelsesniveau og kommunikeres som en naturlig ændring i forhold til virksomhedens processuelle ændringer. Helt enkelt kræver det, at ledelsen tager et valg om, at det ikke blot er en slankekur virksomheden skal på, men at der er tale om en livstilsændring, for hele organisationen, dens egen forståelse, dens identitet og personlighed. Det skal ikke ændre virksomheden, men være med til at skabe værdi.

Sundhedsinvesteringer er ikke noget der udelukkende hører HR-afdelingen til eller er en enkeltstående bootcamp eller et fitnessrum i kælderen, men en strategisk overvejelse der bør implementeres på tværs. Det skal ikke være en udgift, men en investering.

Når man tænker over det, er det jo i virkeligheden ikke så fremmed for når vi selv skal ændre noget. Hvis det virkelig skal give pote, skal det også passe med resten af os selv, ellers ender vi bare med et ubrugt medlemskab til det nærmeste fitness center, og det er rent ud sagt ikke en særlig god investering.

                                                                        Anna Christensen, Partner Active Consulting