Skal vi nu til at bruge sundhed i vores strategi?

Strategi på medarbejderniveau – en sund virksomhed.

Når virksomheder nedsætter en strategi, er det som oftest et tomt begreb for medarbejderne. Medarbejderne får nogle retningslinjer, som indebærer driftsmæssige mål nedsat af ledelsen. Dette bliver betegnet som strategien. De strategiske værktøjer rummer derfor ofte ikke medarbejderne og deres trivsel, hvilket kan svække stratgien og dens operationelle effekt. Derfor bør vi arbejde effektivt med agile strategier hvori medarbejderkultur, image og vision er kohærente.

Sundhed som strategiskværktøj

Forglemmesen af dette, er derfor også oftest skyld i, at sundhedstiltag ikke bliver inkorporeret i strategien. Sundhed og investeringer i medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed, er drevet af medarbejderne. Vi ser ofte, at ledelsen holder en distance hertil. De glemmer, at de rent faktisk kan og bør drage strategisk nytte af disse tiltag. Det kan nemlig styrke både image og virksomhedskultur, og dermed deres brand værdi.
Agile strategier der inkorporerer medarbejdernes livsverden kræver, at ledelsen inddrager medarbejderne i de strategiske tiltag og dermed, at strategi bliver et værktøj fremfor en nedskreven målestok, der ikke bliver brugt på et operationelt niveau.

En kohærent strategisk model der binder virksomhedskultur, image og vision er drevet af, at de tre skal være forenelige. På et operationelt niveau betyder dette, at sundhedstiltag som eksempelvis at sætte øget fokus på træning og cykelpendling skal indarbejdes i visionen og virksomhedens image. På den måde, bliver sundhed til et strategisk værktøj, der i sig selv bidrager til, at styrke virksomhedens kultur og den perceptuelle værdi af virksomhedens corporate brand.

Active Consultings arbejde med kohærente strategier

I Active Consulting arbejder vi med at ændre medarbejdernes vaner til en mere fysisk hverdag – primært ved at bruge cyklen til og fra arbejde. Når vi arbejder med virksomheder sætter vi fokus på, at medarbejdere er forskellige. Det er accepten af, at vi hver især har forskellige logistiske udfordringer, som vi søger at løse gennem strukturelle og motiverende tiltag. Det er ikke en nem opgave. Derfor er det også nødvendigt, at ledelsen er en aktiv del af dette og går foran for dens medarbejdere. Indarbejdelsen af en kohærent strategi muliggør dette, da strategien tager udgangspunkt i operationelle niveau og ikke omvendt.

Vi ser alt for ofte, at de sundhedsmæssige tiltag ikke bliver brugt til at kommunikere en sund virksomhed. Som tidligere har skrevet i ”Sundhed og strategi – hvorfor og hvordan?” resulterer dette i, at sundhedsinvesteringer bliver omkostninger, der ikke giver fremdrift for virksomheden.

Ved arbejde med strategi på et operationelt niveau bør ledelsen spørge sig selv: Hvordan er det et led i vores vision? En virksomhed er defineret af en kerne idé, som skal gennemsyre hele virksomheden. Hvis tiltag som eksempelvis ’Vi cykler til arbejde’, eller den årlige sundhedsdag, ikke inkorporeres i, selvforståelsen bliver den tabt når indgrebet er slut, både for medarbejderne og for kunderne. Hvis ledelsen i stedet formår, at skabe en intern fortælling, som støtter op om visionen og kommunikerer den udadtil, bliver tiltaget et strategisk værktøj, der både påvirker interne forhold og eksterne forhold positivt.

Strategiske tiltag kræver indsatser

At indarbejde en agil kohærent strategi, kræver konstant formidling mellem relevante stakeholders og dermed en øget indsats fra ledelsen. Det er dog sikkert, at hvis dette formås, er det muligt, at indarbejde sundhedstiltag som et strategisk værktøj. På den måde bliver det både mere lukrativt for ledelse og medarbejdere, at indgå i tiltag som at cykle til og fra arbejde.
Og hvorfor er det så vigtigt? Fordi det skaber sunde medarbejdere i balance, fællesskab og mindsker de røde tal på bundlinjen.