CASE – STRATEGI

Strategisk rådgivning af Regionshospitalet Randers

Formål: Der ønskedes større forståelse af medarbejdernes pendlermønstre (noteret i logbøger og spørgeskemaer). Større forståelse gør det nemmere, at facilitere cyklisters behov (vind, vejr, service mm.).

Løsning: Inddragelse af medarbejdere. Logbøger gennem testperiode. Interviews med udvalgte testpersoner for at forstå pendlermønstre.

Lokation: Regionshospitalet Randers.

Forsøg om transportvaner på Regionshospitalet Randers

Antal deltagere: 34.

Periode: 15/9 2017 – 13/10 2017.

Beskrivelse

Deltagerne var repræsenteret i tre følgende kategorier:

  1. Hverdagspendlerne: Disse er karakteriseret ved at have 2-5 kilometer til arbejde og pendler minimum 3 dage ugentligt. Omklædning finder ikke sted.
  2. Pendlermotionisten: Disse er karakteriseret ved at have +5 km til arbejde og pendler minimum 3 dage ugentligt. Omklædning for pendling finder sted (omfanget heraf underordnet).
  3. Flexikanten: Disse er kendetegnet ved at cykelpendle på ugebasis. Cyklen udgør ikke det foretrukne transportmiddel.

Perioden

Deltagerne modtog en logbog, hvori de registrerede deres daglige transport og et afsluttende spørgeskema, hvori de skulle tage stilling til en række udsagn, relateret til deres pendling. Disse omhandler barriere eller motivation for cykling i forsøgsperioden.

Analyse

Logbøgerne gør det muligt at forstå de faktiske pendlervaner, udfordringer og potentialer forbundet med valg af cyklen som transportmiddel. Data kvantificeres, således at problemstillinger og potentialer synliggøres.

Den kvantificerede data relateres til kørt distance, pendlerdage på cykel kontra bil, årsager til fravalg af cykel.

Hertil udførtes supplerende interviews med deltagere, der havde oplevet udfordringer, som potentielt kunne løses, med simple tiltag fra arbejdspladsens side (mekanikerdage, investering af regntøj, kortere distance mellem parkering, omklædning og tørring af tøj).

Evaluering

Active Consulting leverede rådgivning om, hvordan udfordringer kan imødekommes. Investeringerne har på kort sigt en omkostning, der på længere sigt er indtjent grundet lavere sygefravær, øget effektivitet, motivation, fastholdelse af medarbejde og brandingværdi.